Právě si prohlížíte Diastáza břicha? Zvládnete ji s těmito cviky

Diastáza břicha? Zvládnete ji s těmito cviky

Váš břišní úpon se při těhotenství může stávat oslabeným a ‍někdy dochází k vzniku diastázy⁤ břišních svalů. Pokud ⁤se nacházíte v této situaci, ‌určitě chcete vědět, jak se s tímto problémem vypořádat. V tomto článku se podíváme na několik cviků, které vám ⁤mohou​ pomoci zpevnit břišní svaly a zmírnit diastázu.⁤ Cvičení zaměřená na břišní svaly jsou klíčem k posílení úponu a obnovení pevného břicha. Informace zde prezentované jsou založeny na mnohaletých zkušenostech a ⁣odborných ⁤znalostech v oblasti. Připravte se⁣ na ⁢to, že ‍vám dodáme potřebné informace a tipy pro úspěšné zvládnutí diastázy břicha.

1. Problém diastázy břicha? Zde je komplexní‍ pohled na možné cviky

Diastáza břicha je stav, který postihuje mnoho žen po porodu nebo ‌v⁢ důsledku nadměrného zatížení břišních svalů. Pokud ⁢se i vy potýkáte s tímto problémem, nezoufejte! ⁣Existuje řada cviků, které​ vám pomohou zvládnout diastázu břicha a‍ posílit vaše břišní svaly.

Prvním cvikem, který vám doporučuji, je stahování břišních svalů. ⁤Lehněte si na​ záda s pokrčenými koleny a rukama položenýma po stranách. S nádechem začněte pomalu stahovat břišní svaly směrem k páteři, jako byste se snažili přitáhnout pupík ke kříži. Při výdechu⁢ uvolněte ​svaly zpět do výchozí polohy. Procvičujte⁢ tento cvik denně po⁢ dobu 10 minut⁣ a postupně zvyšujte dobu stahování.

Dalším účinným ‌cvikem je plank. Položte se‍ na předloktí a špičky nohou tak, abyste vytvořili přímou linii od hlavy až k patě. ⁤Držte tuto polohu co nejdéle, zatímco břišní svaly pevně stahujete a zadní partie těla držíte rovně. Vydržte v této poloze alespoň 30 sekund a postupně zvyšujte čas.

Nechybí ​ani⁣ cvik ⁣nazývaný⁢ bird dog, který ​je ⁤skvělý⁤ pro posílení břišních svalů. Klekněte si na podložku, položte ruce pod ramena a kolena pod kyčle. S nádechem vzpažte levou ruku a zároveň protáhněte pravou nohu směrem vzad. Držte tuto polohu a počítejte do čtyř. Poté se vrátíte zpět ​do výchozí ⁢polohy a opakujte cvik s opačnými končetinami.

Pravidelným cvičením těchto cviků a správným postupem můžete postupně zvládnout diastázu břicha a posílit své břišní svaly. Nezapomeňte se však poradit s odborníkem, který vám pomůže s vhodným tréninkovým plánem a individuálním přístupem.

2. ‌Prevence a⁢ redukce diastázy břicha: Osvojte si tyto účinné tréninkové techniky

Diastáza břicha? Zvládnete ji s těmito ⁢cviky.

Diastáza břicha je běžným problémem, ‌který‌ postihuje mnoho žen po porodu.⁢ Jedná se o oddálení svalů‍ přímého břišního svalu, které vede k vytvoření mezery mezi oběma stranami břicha. Tato mezera může způsobovat ⁤různé potíže, včetně bolesti zad, nestability a estetických problémů.

Prevence a redukce⁢ diastázy břicha ​je⁤ možná pomocí správných tréninkových‍ technik. Existuje několik cviků, které jsou ‌považovány za účinné při posilování břišních svalů a snižování mezery mezi nimi.

 1. Stabilizační cviky:

  • Plank: Jedná se o cvik,⁤ který aktivuje všechny svaly břicha. Vyžaduje ​správnou polohu těla a ⁣pevné svalové napětí. Postavte se do polohy na ‌předloktí a na‌ špičky‌ prstů nohou. Držte‍ tělo v přímé linii a držte tuto ⁣polohu po dobu 30 sekund⁢ až 1 minuty.
  • Bird dog: ​Lehněte si na čtyři končetiny, s rameny přesně⁣ nad zápěstími a boky nad koleny. Jeden ruku a protilehlou nohu vztyčte rovnoběžně se zemí a držte po dobu 5-10⁣ sekund. Poté opakujte se druhou rukou a⁢ nohou.
 2. Posilovací cviky:
  • Plank s rotací: Zaujměte polohu planku na předloktí a na špičky prstů nohou.⁤ Zatáhněte pupík směrem ke páteři a otočte jednu ruku‍ nahoru, druhou rukou se opřete ‌o bedro. Držte 5 sekund a poté ‌se vraťte do výchozí​ polohy. ⁤Opakujte ⁤s druhou rukou.
  • Dead bug: ⁤Lehněte si na záda a zvedněte nohy a kolena na 90 stupňů.⁢ S ​rukama proveďte pohyb jako při⁣ koordinovaném provádění úderů. ‌Ujistěte se, ‌že dolní záda je ⁢přitlačená ke zemi.

Je důležité si uvědomit, že prevence a redukce diastázy břicha vyžaduje⁢ pravidelný ⁢a správný trénink. ⁢Doporučuje se konzultovat ⁣s ⁣odborníkem, který vám může poskytnout správné pokyny a přizpůsobit cviky vašim individuálním potřebám. ⁤S ⁢těmito​ účinnými tréninkovými technikami však můžete zvládnout diastázu břicha a získat zpět pevný a svalnatý trup.

3.⁣ Důkladné zhodnocení diastázy břicha: Jaké cviky byste měli zahrnout⁢ do svého tréninkového plánu

Když jde o diastázu ⁢břicha, je důležité se zaměřit na ​správné cviky, které vám pomohou překonat toto břišní oddělení. Kombinace výběru správných cviků ⁤a jejich pravidelného zařazení⁢ do‍ tréninkového plánu‌ mohou udělat⁣ zázraky pro vaši postavu.

Prvním cvikem, který ⁣byste měli zahrnout do svého tréninkového‍ plánu, jsou ⁢planky. Planky jsou jednoduchým, ale efektivním cvičením zaměřeným na posílení břišních svalů. Lehněte si​ na břicho ‌a zvedněte se na předloktí a špičky ⁣nohou. ‍Držte tuto pozici ⁤po dobu 30 sekund a postupně zvyšujte čas držení. Planky⁢ pomáhají posílit hluboko ležící svaly břicha a tím podpoří uzavření diastázy.

Dalším účinným cvikem ⁣pro zhodnocení diastázy‌ břicha je cvičení známé jako "leg slide". Lehněte​ si na záda s pokrčenými koleny a nohama zvednutýma nad zemí. Pomalu sestupte jednou nohou dolů, přičemž věnujte‍ pozornost udržení pevného ⁢břicha.‌ Poté se vraťte zpět do‍ výchozí pozice a opakujte cvik s druhou nohou. Tento cvik posiluje svaly pánevního dna a⁤ pomáhá redukovat diastázu.

Dalším⁣ prospěšným cvikem je tzv. "bird dog".⁣ V této pozici klečte na všech čtyřech a narovnejte záda.⁤ Poté zvedněte​ protilehlou paži a nohu, současně ​udržujte ⁢rovnováhu. Držte‌ tuto pozici po dobu pár sekund a opakujte cvik s opačnou paží a ‍nohou. Bird​ dog cvik posiluje hluboké ⁢břišní svaly ⁢a pomáhá vyrovnat diastázu.

Přidání těchto cviků do vašeho tréninkového plánu pomůže posílit vaše břišní svaly a‌ postupně redukovat diastázu břicha. Nezapomeňte však, že důslednost je‍ klíčová. Pravidelný trénink a ⁢správná technika provedení cviků jsou‍ nezbytné pro dosažení viditelných výsledků.

4. Správná technika je klíčová: Jak se vyhnout zhoršení diastázy břicha během cvičení

Při cvičení je důležité používat správnou techniku a mít na paměti specifika ⁤vašeho těla. Pokud se ‌potýkáte s diastázou břicha, ještě důležitější ⁢je vyhnout se aktivitám, které ⁣by mohly⁣ zhoršit toto onemocnění. Diastáza břicha je stav, ​kdy se svaly břišní stěny oddálí ⁤kvůli přetížení‌ nebo oslabení svalů při těhotenství nebo nadměrného tlaku na dutinu⁣ břišní.

Abyste se vyhnuli zhoršení diastázy břicha během cvičení, je klíčové měnit svou techniku a provádět vhodné cviky. Prvním krokem je zaměřit‍ se ⁢na posilování hlubokých svalů ⁢břišní stěny, jako je transverzální břišní ⁢sval. Tento sval je zodpovědný za udržování silné a stabilní ‍břišní⁤ stěny.

Zde je několik cviků,‍ které vám ‍pomohou správně provádět a posílit hluboké svaly břišní stěny:

 • Lehce stiskněte ruce na břicho a ⁢zhluboka dýchejte. Při výdechu zatáhněte břicho směrem k páteři a ⁤současně mírně stlačte ruce na břicho. Tento cvik pomůže aktivovat hluboké‍ svaly břišní stěny a upevnit ‌je.

 • Dřepy jsou ‍skvělým cvikem pro posilování svalů břicha a dolní části ​těla.⁢ Při provádění dřepů se ‍zaměřte ⁣na udržování pevného jádra a vyhněte se⁤ přílišnému tlaku na břišní svaly. Doporučuje se, abyste ‍dřepy ⁤prováděli⁢ pod dohledem odborníka.

 • Stabilita je důležitá i při cvičení na míči. Při provádění cviků⁣ na míči se zaměřte na udržování rovnováhy a pevného břicha. Například plank na míči je skvělý cvik, který posiluje svaly břicha a zlepšuje⁣ stabilitu.

Pamatujte si, že cvičení⁣ by mělo být individuální a přizpůsobené vašim potřebám. Pokud se potýkáte s diastázou břicha, ⁣je nejlepší se poradit s odborníkem,‍ který vám přesně ukáže správné cviky a techniky, abyste se vyhnuli zhoršení tohoto stavu. S pravidelným cvičením a správnou technikou můžete postupně zvládnout diastázu břicha a dosáhnout silné a zdravé břišní stěny.
5. Doporučené cviky na posílení břišních svalů po porodu a při diastáze břicha

5. ⁢Doporučené cviky na posílení břišních svalů ​po porodu a při diastáze břicha

Cvičení po porodu je nejen důležité pro získání zpět kondice ⁢a síly, ale také pro posílení‍ břišních svalů a boj s problémem diastáze břicha. Diastáza⁤ břicha je stav, kdy se břišní svaly oddělí a vytvoří mezeru mezi nimi, což může způsobit problémy s trávicím traktem‍ a bolesti zad. Nicméně, s pomocí vhodných cviků můžete diastázu břicha zvládnout a opět získat pevný ​a funkční břišní svalový korzet.

Jedním z doporučených cviků​ po porodu a při diastázi ‌břicha je tzv. "aktivace břišní centrály". Tento cvik je zaměřen ⁤na posílení nejsvětlnějších břišních svalů, které se často oslabují během těhotenství. Lehněte si ⁤na⁢ záda s ohnutými nohama a položte ruce‌ na břicho. Nyní se zaměřte na pocit, jak svaly pod rukama postupně stahuje a zpevňuje. Držte tuto aktivaci po ⁤dobu 10 sekund a poté ⁤uvolněte. Opakujte tento ⁣cvik ⁤až 10krát denně, abyste postupně posilovali své břišní svaly.

Dalším skvělým cvikem⁣ je planking neboli ⁤zpevnění břišního korzetu. Položte se na podložku na břicho a⁢ opřete se o předloktí. ⁢Noste tělo do horní polohy tak, aby ​vytvořilo rovnou linii od ‍hlavy po paty. Držte​ tuto pozici po ​dobu 30 sekund a​ postupně zvyšujte čas až na 1 minutu. Planking je ​účinný cvik na posílení břišních svalů a pomáhá s vyrovnáním diastázy břicha.

Posledním doporučeným cvikem ⁣na posílení břišních svalů po porodu a při diastázi břicha je cvičení s gymnastickou míčkou. Lehněte si na záda a ohněte nohy v kolenou, s míčkem mezi lýtky. Pomalu zvedejte ⁣nohy a současně stiskněte míček mezi⁣ lýtky, co⁢ nejvíce​ síly jste schopni. Držte tuto‌ pozici⁢ po dobu 5 sekund a pak pomalu ⁢uvolněte. Opakujte tento cvik až 10krát denně, abyste posílili břišní svaly a zpevnili svoji centrální část.

Tyto doporučené cviky jsou skvělým způsobem, jak se postarat o své břišní svaly po porodu a ‌při diastáze⁤ břicha. Pravidelné cvičení a správná​ technika jsou klíčem k úspěchu. Pokud si nejste jisti s dodržováním správného provedení těchto cviků, neváhejte vyhledat odbornou pomoc. S vytrvalostí a správným přístupem budete brzy opět⁣ mít pevné a silné břišní svaly.
6. Jaké formy fyzické aktivity jsou vhodné a jaké byste měli ‌při diastáze břicha omezit‍ či ⁢vynechat

6. Jaké formy fyzické aktivity jsou vhodné a jaké⁢ byste měli při diastáze břicha‍ omezit či​ vynechat

Diastáza břicha může být frustrujícím ‌stavem pro mnoho žen, které se snaží vrátit do formy po⁤ těhotenství. Je důležité si uvědomit, ⁢jaké​ formy fyzické aktivity jsou při této situaci vhodné a které byste měli omezit nebo vynechat. Existuje několik cviků, které⁢ vám mohou pomoci zvládnout diastázu břicha a posílit vaše svaly.

 1. Cviky pro posílení ⁤pánevního dna: Pánevní dno je‌ důležité posilovat, protože se jedná o skupinu svalů, které podporují břišní stěnu. ⁣Cvičení zahrnující kegely, které se zaměřují na stahování a uvolňování svalů pánevního⁤ dna,‌ mohou být pro vás⁢ velmi účinné. Další možností je cvičení s bosu míčem, které posiluje hluboké stabilizační svaly, které ​jsou spojené s pánevním dnem.

 2. Korekční cviky: Existují ​speciální cviky, které mohou pomoci opravit diastázu břicha. Například cviky⁤ zaměřené na svaly přímý a šikmý břišní​ sval mohou být efektivní. Mezi ně patří například ⁢cvik plánka, který ⁤posiluje hluboké břišní svaly a ⁣pánevní dno.‌ Další cvik, který se⁣ doporučuje, je cvik nohy zdviháky, který ⁣také zaměřuje svaly břicha.

 3. Cvičení s míčem: Použití cvičebního míče může být pro ženy s diastázou břicha velmi užitečné. Míč poskytuje podporu a umožňuje vám provádět ⁢různé cviky, které posilují svaly břicha.‌ Například můžete zkoušet různé variace sedu s podporou míče nebo nohy zdviháky s míčem. Ujistěte se, že během cvičení udržujete správnou polohu a vyvarujte se aktivace břišních svalů, které by mohly zhoršit‌ diastázu.

Pamatujte si, že při diastáze břicha je důležité postupovat pomalu a konzultovat s odborníkem, jako⁣ je fyzioterapeut, který vám může poskytnout doporučený cvičební⁢ plán. Pravidelná ⁢fyzická aktivita a vhodné⁣ cviky vám mohou pomoci zvládnout diastázu břicha a dosáhnout silnějšího a zdravějšího já.
7. Diastáza břicha a ⁣rehabilitace:​ Zde ⁢jsou navrhované cviky pro rychlé a efektivní s uzdravením

7. ⁢Diastáza břicha a‍ rehabilitace: Zde jsou navrhované cviky ⁢pro rychlé a efektivní s uzdravením

Diastáza břicha je běžným problémem mezi ženami po porodu, ale‍ také se může objevit u ⁢lidí, kteří vykonávají opakované cviky, které zatěžují břišní stěnu. Je to stav, ve kterém⁤ se břišní svaly oddělují v ‍důsledku oslabení spojovací tkáně. Pokud se s tímto problémem potýkáte, nejste sami, ​a co‌ je důležitější, existuje řada cviků, které vám mohou pomoci s uzdravením.

 1. Plankový cvik‍ je ‌jedním z nejúčinnějších cviků pro posílení břišních svalů a‌ zároveň pro snižování diastázy. V této poloze se opíráte na předloktí a na špičky prstů.⁣ Držte tělo rovné, jako byste měli udělat při klasické leže ⁤na zádech. Tento cvik posiluje hluboké⁣ břišní svaly a břišní stěnu, a také zlepšuje stabilitu a postavu.

 2. Dalším ‍účinným cvikem je tzv. "natahování nohou". Ležíte na zádech, zvedáte ‍nohy do vzduchu a zatímco je držíte s pokrčenými koleny,​ pomalu je rovnáte. Pokud je diastáza břicha stále přítomná, budete cítit, jak se břišní⁣ svaly protahují a pracují. ⁤Opakuje ⁤se 10 až 15krát denně, třikrát až čtyřikrát týdně,⁤ až do viditelného zlepšení.

 3. Posledním cvikem, který byste měli zahrnout do svého cvičebního plánu, jsou břišní cviky s využitím balónků. Sedíte na zemi ⁢s ohnutými nohama a bráníte‌ balónky mezi svými úpony.​ Potom zatlačíte ‍balónky směrem k sobě a cítíte ‍napětí ve svých břišních svalech. Tento⁤ cvik‍ je skvělý pro posilování břišních⁢ svalů a zároveň pomáhá při uzdravování diastázy.

Pokud ⁢jste‌ právě zjistili, že trpíte diastázou břicha,‌ nezoufejte. S těmito cviky a pravidelným tréninkem můžete dosáhnout ⁣úspěšného uzdravení. Nezapomeňte ale, že v případě jakýchkoli komplikací,​ je ⁤vždy nejlepší ⁢se poradit s‌ odborníkem.⁣ Buďte trpěliví a vytrvalí a brzy budete ​mít zpět pevné a svalnaté břicho, které si ⁤zasloužíte. Je skvělé, že jste se dozvěděli ‍více o ⁤diastáze břicha a jak ‌ji zmírnit pomocí vhodných⁣ cviků. Nyní máte na dosah informace a nástroje, které potřebujete k tomu, abyste se ⁤vrátili zpět k silnému a zdravému břišnímu svalstvu.

Zapamatujte‌ si, že⁣ každá osoba je​ jedinečná a co funguje pro jednoho člověka,‍ nemusí fungovat pro jiného. Proto je důležité naslouchat svému tělu a postupovat podle svých vlastních možností. ⁢Pokud máte jakékoli obavy ohledně diastáze břicha nebo jakýchkoli cviků,‌ neváhejte se poradit s‍ odborníkem.

Ať‍ už ​se rozhodnete cvičit sami nebo s instruktorem, opatrně a postupně přistupujte k⁤ cvičení, ⁢abyste minimalizovali riziko zranění. Buďte trpěliví a důslední, věřte si a věřte v sílu svého těla.

Doufáme, že vám tento článek⁤ poskytl užitečné⁢ informace a zároveň⁢ vás motivoval k tomu,​ abyste se ujali kontroly nad vaším břišním svalstvem.⁢ S⁣ pravidelným cvičením a správným ⁣přístupem‍ je možné diastázi břicha ‍zvládnout.

Pamatujte, že změny nejsou vždy viditelné okamžitě. Přesto se ​vyplatí pokračovat v tom, čemu věříte, a cíleně pracovat na posílení břišních svalů.

Buďte sebevědomí a‌ pevně věřte v to, že jste ⁤schopni dosáhnout svých​ cílů. ⁣Pokud se nevzdáte a budete dodržovat správné cvičení a⁢ postupy, máte vše, co potřebujete k úspěchu.

Přejeme vám mnoho⁤ štěstí při cestě ke zdravému a silnému břišnímu ⁣svalstvu. Nezapomeňte, že jste na své cestě nejsilnější a⁢ ten, kdo je zodpovědný ⁢za své vlastní zdraví ‌a pohodu.

Napsat komentář